Användarvillkor för e-learning om genus och jämställdhet

Välkommen till utbildning om genus och jämställdhetsfrågor! Innan Du påbörjar utbildningen vill vi uppmärksamma Dig på nedanstående användarvillkor:

Vi kommer att göra mätningar av hur utbildningen används, t.ex. hur många besökare som har tagit del av utbildningen samt vilka delar i utbildningen som varit mest besökta. Vi kommer dock inte läsa av enskilda individers besök. När Du registrerar Din E-postadress godkänner du denna databehandling.

Utbildning skyddas av upphovsrätt. Detta innebär att när Du registrerar Din E-postadress för att kunna gå denna utbildning, även förbinder Dig att inte sprida, sälja, kopiera eller på annat sätt mångfaldiga denna E-learning om genus och jämställdhet till obehöriga, dvs. personer som inte är anställda i BAOs medlemsföretag.

Du förbinder dig också att inte ändra i utbildningen så att brottsligt material införs, såsom innehåll som rör hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring etc.

Lycka till!

I syfte att höja kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet hos branschens chefer och medarbetare har vi i samarbete med Gender Equality Academy tagit fram denna för branschen anpassade e-learning som är tillgänglig för alla anställda hos BAOs delägare.

Innehåll

Den webbaserade utbildningen är interaktiv och du förväntas reflektera över olika situationer, frågor och påståenden. För varje tema har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom att klicka på länkar till bl a filmsnuttar och artiklar. För varje tema finns också en referenslista som visar vilken forskning temat bygger på.

Utbildningens totala tid är ca 1 timme och 13 minuter. Till detta kommer den tid du lägger på egen reflektion, de interaktiva övningarna samt eventuell fördjupning.

Basblocket 25 minuter
Tema: Barn & Ungdom 11 minuter
Tema: Skola & Utbildning 11 minuter
Tema: Arbetsmarknad & Organisation 16 minuter
Tema: Kvinnor, män och företagande     10 minuter

Handledarmaterial

Om kunskaperna ska kunna omsättas och vara en grund för beteendeförändringar hos chefer och medarbetare rekommenderar vi dock att e-learningutbildningen kompletteras med samtal i grupp eller andra diskussionsforum.

Vi har därför tagit fram ett enklare handledarmaterial till chefen eller handledaren, som stöd för hur ni i banken/företaget kan varva diskussioner i grupper med självstudier i e-learningutbildningen.

Materialet finns tillgängligt efter inloggning.

BAO och Finansförbundet arbetar tillsammans med jämställdhetsfrågor genom Jämställdhets- och Mångfaldskommittén och projektet Lika lön. Arbetet vänder sig till så gott som alla banker i Sverige och även till bankerna närstående företag som försäkrings-, finans-, fond-, kredit-, data- och fastighetsföretag samt hypoteksföreningar och fondmäklare. Dessa ca 150 företag sysselsätter ca 45 000 arbetstagare.