Användarvillkor för e-learning om genus och jämställdhet

Välkommen till utbildning om genus och jämställdhetsfrågor! Innan Du påbörjar utbildningen vill vi uppmärksamma Dig på nedanstående användarvillkor:

Vi kommer att göra mätningar av hur utbildningen används, t.ex. hur många besökare som har tagit del av utbildningen samt vilka delar i utbildningen som varit mest besökta. Vi kommer dock inte läsa av enskilda individers besök. När Du registrerar Din E-postadress godkänner du denna databehandling.

Utbildning skyddas av upphovsrätt. Detta innebär att när Du registrerar Din E-postadress för att kunna gå denna utbildning, även förbinder Dig att inte sprida, sälja, kopiera eller på annat sätt mångfaldiga denna E-learning om genus och jämställdhet till obehöriga, dvs. personer som inte är anställda i BAOs medlemsföretag.

Du förbinder dig också att inte ändra i utbildningen så att brottsligt material införs, såsom innehåll som rör hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring etc.

Lycka till!

I syfte att höja kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet hos branschens chefer och medarbetare har vi i samarbete med Gender Equality Academy tagit fram denna för branschen anpassade e-learningutbildning.

För att nå alla anställda vid våra banker/företag med många olika förutsättningar till utbildning har vi valt e-learning, eftersom metoden passar bra för självstudier.

Om kunskaperna ska kunna omsättas och vara en grund för beteendeförändringar hos chefer och medarbetare rekommenderar vi dock att e-learningutbildningen kompletteras med samtal i grupp eller andra diskussionsforum.

Vi har därför tagit fram ett enklare handledarmaterial till chefen eller handledaren, som stöd för hur ni i banken/företaget kan varva diskussioner i grupper med självstudier i e-learningutbildningen.

Vi vill dessutom tydliggöra att denna e-learningutbildning inte är det enda sättet att höja kompetensen kring jämställdhet. Vi rekommenderar varje bank/företag att dessutom genomföra andra aktiviteter inom området.

Vi kommer löpande att lägga ut information om andra utbildningar, som vi har blivit tipsade om, på våra respektive hemsidor, www.bao.se och www.finansforbundet.se samt på Lika lön projektets hemsida www.likalon.nu.

Logga in med din epost-adress och lösenord. Innan du kan logga in så måste du registrera dig här till höger.

Observera att du inte får lämna ut dina inloggningsuppgifter till obehöriga. (Läs gärna användarvillkoren igen). Glömt lösenordet?

Du måste registrera dig för att få inloggningsuppgifter. Vänligen ange din epostadress, arbetsgivare och önskat lösenord (minst fem tecken) i rutorna nedan. Genom att registrera dig godkänner du användarvillkoren för denna utbildning.

BAO och Finansförbundet arbetar tillsammans med jämställdhetsfrågor genom Jämställdhets- och Mångfaldskommittén och projektet Lika lön. Arbetet vänder sig till så gott som alla banker i Sverige och även till bankerna närstående företag som försäkrings-, finans-, fond-, kredit-, data- och fastighetsföretag samt hypoteksföreningar och fondmäklare. Dessa ca 150 företag sysselsätter ca 45 000 arbetstagare.